Scientific Center of Innovative Researches OÜ https://mono.scnchub.com/index.php/book <p><strong>“Scientific Center of Innovative Researches” OÜ </strong>was founded in Estonia in 2019. The company is a privately owned commercial organization funded by the Article Processing Fee for open access journals, book publishing, grants for scientific resaerch, consultancy and other services, advertising and other activities.</p> en-US <div class="copyright_notice"> <p>The monographs and chapters are copyrighted by the author(s) under CC Attribution 4.0.</p> <p>Detailed information at the Creative Commons site: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</a></p> </div> <p> </p> office@scnchub.com (Iryna Mihus) office@scnchub.com (Iryna Mihus) OMP 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 2nd International Conference on Relationship between public administration and business entities management https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/15 <p><em>Every country is constantly concerned about both public administration and the interaction between public authorities and various economic entities.</em></p> <p><em>The 2nd International Conference aimed to discuss key issues of the relationship between public administration and business entities management.</em></p> <p><em>Scientists from different countries took part in our conference and discussed topical issues of General principles and practice of public administration.</em></p> <p><em>Particular attention was paid to indicators of activity of public and private enterprises, such as: management, accounting, taxation, audit, economics and finance.</em></p> <p><em>No less important for the further development of public administration is the establishment of the main problems and perspectives of reform.</em></p> <p><em>I sincerely thank all the scientists for the submitted materials and I hope our International Conference on Relationship between public administrationand business entities management (RPABM) will continue be an annual venue for discussing about public administrationand business entities management.</em></p> <p><em>As Chair of the 2nd International Conference on Relationship between public administrationand business entities management (RPABM) it is my great pleasure and honor to welcome you all to the second edition of our conference!</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2022 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/15 Sat, 12 Nov 2022 00:00:00 +0200 Надання безоплатної правової допомоги в Україні: адміністративно-правові засади https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/13 <p><em>Ще донедавна юридичні консультації, захист та представництво для багатьох громадян України були складно досяжною послугою. Багато українців, зокрема з числа вразливих верств населення, просто не мали змоги оплачувати послуги адвоката або ж були позбавлені доступу до правової допомоги, що зумовлювало неможливість фахового представництва в суді. Така ситуація створювала нерівні умови та не сприяла довірі громадян до державних установ загалом та, зокрема, вірі у справедливість системи правосуддя, що є важливим для розвитку ефективних механізмів реалізації демократії. </em></p> <p><em>У Резолюції 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» було закріплено зобов’язання щодо покращення доступу до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги (БПД) у відповідності до стандартів Ради Європи та практики Європейського Суду з прав людини. </em></p> <p><em>З ухваленням Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в червні 2011 року Україна взяла на себе зобов’язання щодо правового захисту вразливих верств населення і покращення доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної правової допомоги. Закон був реалізований поетапно: з моменту набрання ним чинності (8 липня 2011 року) усі особи, які перебувають під юрисдикцією України (включно з іноземцями та особами без громадянства), отримали можливість реалізувати право на безоплатну первинну правову допомогу, з 1 січня 2013 року доступ до безоплатної вторинної правової допомоги отримали затримані, арештовані, підозрювані та обвинувачені, а з жовтня 2014 року – деякі категорії осіб, засуджених до позбавлення чи обмеження волі. З 1 липня 2015 року безоплатну вторинну правову допомогу отримують всі суб’єкти відповідного права, визначені Законом.</em></p> <p><em>Не дивлячись на те, що система безоплатної правової допомоги функціонує близько семи років, практика свідчить, що вона перебуває на етапі становлення, зокрема не досягнуто рівня європейських стандартів забезпечення доступу особи до правосуддя та якості правових послуг. Відповідно описувана сфера в окресленому аспекті потребує удосконалення, а саме: 1)&nbsp;</em><em>переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад; 2) створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД; 3) децентралізації системи БПД у цивільних та адміністративних справах, а також пілотування моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях; 4) розбудови комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги тощо.</em></p> <p><em>Окремі аспекти описуваної проблематики досліджували: М.&nbsp;М.&nbsp;Антонович, Є.&nbsp;Ю. Бова, О.&nbsp;Д. Бойков, Т.&nbsp;В. Варфоломеєва, Є.&nbsp;В.&nbsp;Васьковський, Т.&nbsp;Б. Вільчик, О.&nbsp;О. Воронов, О.&nbsp;П. Галоганов, О.&nbsp;О.&nbsp;Говоруха, В.&nbsp;Г.&nbsp;Гончаренко, А.&nbsp;В. Козьміних, І.&nbsp;М. Козьков, В.&nbsp;С. Личко, Р.&nbsp;Г.&nbsp;Мельніченко, К.&nbsp;С.&nbsp;Пащенко, С.&nbsp;В. Прилуцький, М.&nbsp;І. Рішко, Н.&nbsp;Ю. Сакара, О.&nbsp;Д. Святоцький, Є.&nbsp;Г. Тарло, Л.&nbsp;В. Тацій, П.&nbsp;В. Хотенець, Ю.&nbsp;Т. Шрамко, О.&nbsp;Г.&nbsp;Яновська та інші науковці. В свою чергу представники адміністративно-правової науки майже не приділили увагу адміністративно-правовим засадам надання безоплатної правової допомоги, дослідження даного питання мають фрагментарний характер та переважно обмежуються сферою діяльності суб’єктів надання такої допомоги (публікації О. В. Анпілогова, О.&nbsp;М.&nbsp;Бандурки, А. О. Галая, О. Ю. Синявської, К. О. Струкової).</em></p> <p><em>Більше того, у зв’язку з прийняттям змін до Конституції України щодо правосуддя (Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII), особливого значення набула норма наступного змісту: </em><em>«Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення». Очевидно, що названі зміни значним чином позначилися на організаційно-правових основах надання безоплатної правової допомоги.</em></p> <p><em>Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність практичних правових питань, а також необхідність проведення комплексного дослідження проблем адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні обумовили вибір теми дисертації.</em></p> <p><em>&nbsp;</em><em>Отже, розробка проблематики адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні набуває нового теоретичного і прикладного змісту. Саме розкриттю сутності та особливостей адміністративно-правових засад надання безоплатної правової допомоги в Україні і присвячена дана робота.</em></p> <p><em>Монографія спрямована на виконання теми </em><em>комплексної науково-дослідної роботи кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Правові проблеми європейської інтеграції держави і права України» (державний реєстраційний номер 0121U110256), </em><em>що виконуються в межах тематичного плану фундаментальних наукових досліджень.</em></p> <p><em>Авторський колектив висловлює щиру вдячність вельмишановним рецензентам, а також усім, хто долучився до обговорення монографії, за критичні зауваження та практичні поради, які дозволили суттєво підвищити якість наукового доробку і практичну цінність результатів наукового дослідження.</em></p> Volodymyr Marchenko, Olena Sinyavska, Etibar Magharramli Copyright (c) 2022 Volodymyr Marchenko, Olena Sinyavska, Etibar Magharramli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/13 Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0300 2nd International conference on corporation management https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/14 <p><em>The most companies are created as corporations, which have their own unique features of doing business, financial management and interaction with stakeholders.&nbsp;</em><em>The value of a corporation depends not only on its profitability, but also on other factors, which are the relationship between the state, shareholders, banks and employees.</em></p> <p><em>For the second year in a row, we are holding the 2nd International Conference on Corporate Management in an online format. Every year, the circle of our participants expands and the number of countries and universities they represent grows.</em></p> <p><em>This year, the conference became not only international, but also interdisciplinary, as it discussed issues of corporate governance in the context of not only finance and management, but also in the context of economic security, law and psychology.</em></p> <p><em>I sincerely thank all the scientists for the submitted materials and I hope that everyone liked the seminar "Corporate well-being as the energy of business" by Irina Burlakova, Doctor of Science (Psychology), Professor,</em> <em>Professor of the Department of Psychology and Pedagogy, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine.</em></p> <p><em>I hope that our International Conference on Corporate Management (ICCM) will be an annual place to discuss issues related to corporate management and stakeholder relations.</em></p> <p><em>As Chairman of the 2<sup>nd</sup> International Conference on Corporate Management (ICCM), I have the great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Iryna Mihus, </em><em>&nbsp;2<sup>nd</sup> ICCM</em><em>’202</em><em>2 </em><em>&nbsp;Chair</em></p> <p><em>Banská Bystrica, Slovakia on May 19</em><em>, 202</em><em>2</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2022 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/14 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0300 The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/12 <p><em>From the title of this monograph, it is clear that it discloses the issue of uncertainty in the economic sphere. The meaning of the authors of this work in the concept of </em><em>«</em><em>economic uncertainty</em><em>»</em><em> is revealed by the actual content (structure) of the monograph. A special (1st) section of the monograph is devoted to the interpretation of this content. But, despite the obvious things, there is another unobvious aspect of uncertainty in the monograph. It was mentioned by the world-renowned Ukrainian economist M.I. Tuhan-Baranovskyi in the early twentieth century. In the fundamental work </em><em>«</em><em>Fundamentals of Political Economy</em><em>»</em><em>, explaining what economic activity is, he noted the following: </em><em>«</em><em>… Ambiguity at this ascending point should bring uncertainty to everything else</em><em>»</em><em>. That is, uncertainty is presented here as a consequence (result) of ambiguity. The latter is synonymous with ignorance, inexplicability, and lack of recognized principles of cognition and interpretation. Ambiguity continues to produce economic uncertainty. In particular, this relationship between ambiguity and economic uncertainty is realized in the Ukrainian economy. Therefore, by seeking to understand, explain, and apply certain principles of research of the national economy, the authors of this monograph eventually help to limit uncertainty.</em></p> <p><em>In fact, the construction, i.e. the structure of this work, reflects the approach developed by the authors regarding economic uncertainty content explanation. Therefore, we focus readers’ attention on this construction.</em></p> <p><em>First, the structure of the monograph presents two levels of manifestation, respectively, the levels of research and awareness of economic uncertainty: general and special. The general level, which concerns the economy as a whole and is related to the system of public management, is mostly presented in chapters 1-7. Instead, the special one, which is manifested in the organization of certain types of business activities and in its specific areas, is presented mainly in chapters 8-14. It is clear that such a division into general and special is quite conditional. After all, the connection, dependence and mutual penetration of these two levels are indisputable. Differentiation of such levels of uncertainty, on the other hand, becomes necessary, at least in terms of the necessity to apply a recognized ontological (cognitive) principle.</em></p> <p><em>Second, the monograph is constructed in such a way that its chapters reflect the real and current manifestations of economic uncertainty, on the one hand, and the tools of its (uncertainty) research and limitations, on the other.</em></p> <p><em>The following manifestations of uncertainty relevant for the Ukrainian economy are presented in the monograph:</em></p> <ul> <li><em>macro-financial imbalances for which prevention and effective response structures have yet to be built (chapter 3);</em></li> <li><em>contradictory educational policy, which does not ensure the accumulation of human capital, in accordance with the needs of the economy and society (chapter 4);</em></li> <li><em>permanent reproduction of the shadow economy with its inherent illegal proceeds of crime (chapter 7);</em></li> <li><em>unnaturally limited and, therefore, insufficient competitiveness of the entire national economy, individual industries and enterprises (chapter 9);</em></li> <li><em>excessive tax surplus, which discourages producers and taxpayers (chapter 11);</em></li> <li><em>ineffectiveness, mostly, formality of efforts to move from a traditional to an innovative model of the economy (chapter 12);</em></li> <li><em>social exclusion – the lack of necessary involvement of certain groups and strata of society in economic, social, and political life (chapter 13);</em></li> <li><em>artificially slow formation of the infrastructure of one of the most important sectoral markets in the national economy – the real estate market (chapter 14)</em><em>.</em></li> </ul> <p><em>The following tools have been partially applied as well as the possibility of using them in the analysis and in response to scale changes have been studied:&nbsp;</em></p> <ul> <li><em>foresight as a way of modeling the future and implementing its individual elements in today’s life of communities and society (chapter 2);</em></li> <li><em>large databases (Data Base) as a tool for making management decisions on the basis of identifying non-obvious (hidden), but actually existing significant dependencies (chapter 5);</em></li> <li><em>methods of qualitative assessment of corporate management of joint-stock companies and their combination with methods of quantitative assessment (chapter 6);</em></li> <li><em>comprehensive methods of analyzing the efficiency of enterprises with an emphasis on assessing uncertainty (risks) (chapter 8);</em></li> <li><em>relevant methods of real estate appraisal, able to ensure maximum consideration of the specifics of a particular stage of economic development (chapter10).</em></li> </ul> <p><em>This study focuses on one of the industry markets. This is the real estate market, the organization of which is covered in three chapters (chapters 4, 10, 14). This emphasis is explained not only by objective, but also by subjective circumstances. The four co-authors of this monograph not only teach disciplines related to the real estate market in the educational programs of the Department of Theoretical and Applied Economics of KROK University, but also have extensive working experience in this market. </em></p> <p><em>The monograph is the result of a collective study on </em><em>«</em><em>The national economy and the economies of sectoral markets under the conditions of institutional uncertainty</em><em>»</em><em> №0120U100086.</em></p> <p><em>The authors of the monograph are grateful to KROK University for the opportunity to publish the research results in the form of a monograph.</em></p> <p><em>We hope for the response of the scientific and student community, management specialists to the publication of this monograph. We expect a critical but fair assessment of the results of the author’s team. We would appreciate such an assessment and suggestions for improving the conten</em><em>.</em></p> Iryna Radionova; Larysa Yemelianenko, Kseniia Zakharova, Yuliia Malkovska, Vira Usyk, Viktor Dziubko, Yana Fareniuk, Iryna Mihus, Yana Koval, Olesia Ananieva, Myroslava Hofmann, Halyna Pekna, Vita Andrieieva, Denys Potapenko, Iryna Trots, Olena Krasota, Anatolii Topal, Yurii Pita Copyright (c) 2022 Iryna Radionova; Larysa Yemelianenko, Kseniia Zakharova, Yuliia Malkovska, Vira Usyk, Viktor Dziubko, Yana Fareniuk, Iryna Mihus, Yana Koval, Olesia Ananieva, Myroslava Hofmann, Halyna Pekna, Vita Andrieieva, Denys Potapenko, Iryna Trots, Olena Krasota, Anatolii Topal, Yurii Pita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/12 Fri, 18 Feb 2022 00:00:00 +0200 A STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF АGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/10 <p><em>The need for stabilization and development of agro-industrial enterprises, </em><em>especially </em><em>of the poultry processing sector, market saturation with domestic and imported goods, Ukraine's entry to the WTO as well as increased consumer requirements for quality and safety of products increase competition in the market of poultry meat. This necessitates the </em><em>implementation of modern technologies into the market behavior of enterprises </em><em>processing poultry meat</em><em>, and the elaboration and implementation of a strategy aimed at achieving their strong competitive advantages should be an integral condition for the development of the enterprise.</em></p> <p><em>Creation of competitive advantages is the purpose of the enterprise’s strategic management, the determining factor of increasing its competitiveness. For this purpose, domestic enterprises both in domestic and foreign markets need effective tools of strategic management, which are used in the process of building a scientifically based strategy to increase their competitiveness. Its development, taking into account the operating specifics and factors ensuring competitive advantages of enterprises processing poultry meat, requires a systematic reasoning for the choice of the mechanism of its formation. </em></p> <p><em>In literature on economics, considerable attention is given to the problems of securing the competitive advantages of enterprises. Important scientific contributions to the development of the theory and practice of competitiveness, as an element of the enterprise’s strategic management, was made by well-known foreign and domestic scientists, in particular G. Azoiev, S. Anokhin, O. Arfiev, I. Bily, I. Blank, Y.</em><em>&nbsp;</em><em>Brigkham, V. Vasylenko, O. Vykhansky, V. Ivanov, S. Kozlovsky, L. Kostyrko, S. Pokropyvny, M. Porter, R. Solow, A. Thompson, J. Schumpeter, A. Yudanov and others. </em></p> <p><em>To the study of theory, methodology and formation of strategies to achieve competitive advantages, especially in agricultural enterprises in the conditions of increased competition, are devoted works by T. Akymova, V. Andriychuk, L.</em><em>&nbsp;</em><em>Berezina, I. Vinichenko, O. Honcharenko, P. Makarenko, M. Malik, L. Melnyk, L.</em><em>&nbsp;</em><em>Marmul, L. Mykhailova, O. Oliynyk, P. Sabluk, O. Skydan, I. Cherven, O.</em><em>&nbsp;</em><em>Shpychak, O. Shubravska, O. Ulianchenko and others.</em></p> <p><em>However, the issues of a systematic approach to </em><em>building a strategy to increase the competitiveness of agro-industrial enterprises remain insufficiently investigated, as well as the research into its role of ensuring sustainable development of business entities, the use of internal marketing tools for the development of a company’s key competencies, the development of management tools and effective ways of ensuring the effective managerial process, taking into account the specific economic activities of enterprises engaged in poultry meat processing. The above-mentioned necessitated a separate scientific research.</em></p> Anatolii Kobets, Igor Vinichenko, Oksana Honcharenko, Larysa Kurbatska, Alla Sitkovska, Olena Pavlenko Copyright (c) 2021 Anatolii Kobets, Igor Vinichenko, Oksana Honcharenko, Larysa Kurbatska, Alla Sitkovska, Olena Pavlenko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/10 Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 +0200 2nd International conference on economics, accounting and finance https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/11 <p><em>The economic system is the basis of development of any state. And economic relations between different actors directly affect the development of society as a whole.</em></p> <p><em>The economic crises that arise from time to time in different countries cannot be stopped without knowledge of economics, accounting and finance. Our conference is dedicated to these issues.</em></p> <p><em>Due to the COVID-19 pandemic, we are holding our conference online for the second year in a row.</em></p> <p><em>During the 2nd International Conference on Economics, Accounting and Finance (ICEAF), keynote speakers were scholars who spoke about the possibilities of using blockchain technologies in finance, public administration, intellectual property protection and education.</em></p> <p><em>The traditional continuation of the conference was the workshop "Blockchain </em><em>technology and its role in economic and social processes" by Vasyl Moskov, Ph.D. professor, rector of </em><em>Academy of International Business and Technology</em> <em>(Prague, Czech Republic).</em></p> <p><em>I hope that our International Conference on Economics, Accounting and Finance (ICEAF) will be an annual platform for discussing economics, accounting and finance.</em></p> <p><em>As Chair of the International Conference on Economics, Accounting and Finance (ICEAF), it is a great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Tallinn, Estonia</em></p> <p><em>November 05, 2021</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/11 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0200 II International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/8 <p><em>Everyone knows that the educational environment sets requirements, rules, and procedures for conducting research and starting students. It is the stakeholders of the educational environment (the state, employers, parents, students) who determine how the learning process should be built and what competencies a student should possess after graduation. All stakeholders agree that the educational process must be built on the principle of academic integrity.</em></p> <p><em>What is academic integrity?</em></p> <p><em>The answer to this question was sought by the participants of the conference.</em></p> <p><em>As it turned out, academic integrity is connected not only with issues of prevention of plagiarism in scientific works, but also with teaching at school, presentation of results of scientific works by researches, relations between teacher and student, state regulation of </em><em>economic, </em><em>education</em><em>al and other</em><em> relations.</em></p> <p><em>The International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Education (APAEI) is being held for the second time and is an annual place to discuss academic integrity.</em></p> <p><em>As Chair of the </em><em>International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI)</em><em> it is my great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/8 Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0300 Relationship between public administration and business entities management https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/7 <p><strong>INTRADUCTION</strong></p> <p><em>Every country is constantly concerned about both public administration and the interaction between public authorities and various economic entities.&nbsp;</em><em>The International Conference aimed to discuss key issues of the relationship between public administration and business entities management.&nbsp;</em><em>Scientists from different countries took part in our conference and discussed topical issues of General principles and practice of public administration.&nbsp;</em><em>Particular attention was paid to indicators of activity of public and private enterprises, such as: management, accounting, taxation, audit, economics and finance.&nbsp;</em><em>No less important for the further development of public administration is the establishment of the main problems and perspectives of reform.</em></p> <p><em>I sincerely thank all the scientists for the submitted materials and I hope</em><em>,</em><em>&nbsp; our </em><em>International Conference on </em><em>Relationship between public administrationand business entities management (RPABM)</em> <em>will become an annual venue for discussing about </em><em>public administrationand business entities management</em><em>.</em></p> <p><em>As Chair of the </em><em>International Conference on </em><em>Relationship between public administrationand business entities management (RPABM)</em> <em>it is my great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Iryna Mihus,</em> <em>&nbsp;</em><em>RPABM</em><em> Chair</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2021 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/7 Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0200 International Conference on Corporation Management (ICCM) https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/6 <p><strong><em>INTRODUCTION</em></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>The most companies are created as corporations, which have their own unique features of doing business, financial management and interaction with stakeholders.</em></p> <p><em>The value of a corporation depends not only on its profitability, but also on other factors, which are the relationship between the state, shareholders, banks and employees.</em></p> <p><em>Our conference was dedicated to these issues, which, despite the COVID-19 pandemic, we decided to hold on December 3-05, 2020 online in Tallinn, Estonia.</em></p> <p><em>I sincerely thank all the scientists for the submitted materials and I hope that everyone liked the seminar "Corporate well-being as the energy of business" by Irina Burlakova, Doctor of Science (Psychology), Associate Professor.</em></p> <p><em>I hope that our International Conference on Corporate Management (ICCM) will be an annual place to discuss issues related to corporate management and stakeholder relations.</em></p> <p><em>As Chairman of the International Conference on Corporate Management (ICCM), I have the great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Tallinn</em><em>, </em><em>Estonia on December 03-05</em><em>, 2020</em></p> <p><em>&nbsp;</em><em>Iryna Mihus, </em><em>&nbsp;ICCM</em><em>’2020</em> <em>&nbsp;Chair</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2020 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/6 Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0200 Corporate management: from creation to success https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/2 <p><em>Corporate governance is the most attractive research topic due to its multi-vector and constant relevance. Representing a certain contradiction of understanding and causing disputes about belonging to certain knowledge (economic, social, psychological or legal sciences), corporate governance is to some extent investigated by each of them.</em></p> <p><em>Despite extensive research previously conducted by scientists and experts, problems related to corporate governance are constantly generated by modernity and again and again arouse lively interest.</em></p> <p><em>The authors of the monograph try to solve many problems in the field of corporate governance by studying the managerial, financial and psychological aspects.</em></p> <p><em>Management aspects include a comparative analysis of existing models and categorical apparatus of corporate governance; establishing the peculiarities of the development of corporate governance in corporations and in general; formation of global infrastructure in the context of social, economic and environmental intentions.</em></p> <p><em>Due to the study of financial aspects of corporate governance, the authors of the monograph proposed the institutional infrastructure for the formation of financial support for corporations; the factors of development of digital transformation of banking and transport infrastructure of Ukraine are singled out; proposed to use "green" finance as a marker of modern corporate governance.</em></p> <p><em>An integral part of corporate governance is the psychological climate, which directly affects the well-being of corporations and their employees through a variety of activities, including training.</em></p> <p><em>We hope that our monograph will help to look at corporate governance comprehensively, covering its various aspects.</em></p> <p><em>The materials of the monograph can be useful for economists, managers, financiers, practitioners, scientists, doctoral students, graduate students, students and all others interested in corporate governance.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Sincerely, Editor-in-Chief, professor Irуna Mi</em><em>h</em><em>us</em></p> Iryna Mihus; Vasyl Dmitrenko, Olga Sunigovets, Danyila Olijnyk, Yurii Konizhai, Zinaida Zhyvko, Iryna Hetman, Marina Derzhevetska, Liliia Kukharska, Oleksandra Liashenko, Ruslan Markov, Mykola Denysenko, Ludmila Seliverstova, Marharyta Prianyshnykova, Mykola Korolenko, Liudmyla Shemaieva, Dmytro Hladkykh, Volodymyr Shemayev, Maksym Slatvinskyi, Nataliia Gvozdej, Iryna Burlakova, Oleksiy Sheviakov; Tetiana Kondes; Nataliia Nakonechna Copyright (c) 2020 Iryna Mihus; Vasyl Dmitrenko, Olga Sunigovets, Danyila Olijnyk, Yurii Konizhai, Zinaida Zhyvko, Iryna Hetman, Marina Derzhevetska, Liliia Kukharska, Oleksandra Liashenko, Ruslan Markov, Mykola Denysenko, Ludmila Seliverstova, Marharyta Prianyshnykova, Mykola Korolenko, Liudmyla Shemaieva, Dmytro Hladkykh, Volodymyr Shemayev, Maksym Slatvinskyi, Nataliia Gvozdej, Iryna Burlakova, Oleksiy Sheviakov, Tetiana Kondes, Nataliia Nakonechna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/2 Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0200 Public administration in the digital economy https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/3 <p><em>In the conditions of transformation of social and political processes the public administration differentiates and integrates problems which form its structural maintenance - activity of the power and its relations with a civil society; political institutions, processes and systems; technologies of political activity and motivation of political behavior of leaders; political aspects of international relations; national security and the establishment of supranational power structures in the nation-state. This is especially acute in the world of the COVID-19 pandemic. </em></p> <p><em>One of the ways to solve this problem, proposed by the authors of the monograph, is the digitalization of public administration by ensuring its transparency, legal responsibility for decisions and, at the same time, security.</em></p> <p><em>The authors studied modern models of public administration in different countries and in Ukraine, as well as the features of the mechanisms of public administration in certain areas of the economy: education, transport and more.</em></p> <p><em>The study of information technology in public administration has contributed to the development of mechanisms for information support of public administration in general and in individual sectors of the economy.</em></p> <p><em>Equally important are the legal aspects of public administration that support the legitimacy of the relationship between government and society.</em></p> <p><em>We hope that our monograph will help to comprehensively consider public administration in the digital economy, highlighting its various aspects.</em></p> <p><em>The materials of the monograph can be useful for civil servants, economists, managers, financiers, practitioners, scientists, doctoral students, graduate students, students and anyone else who is interested in public administration.</em></p> <p><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Sincerely, Editor-in-Chief, professor Irуna Mi</em><em>h</em><em>us</em></p> Iryna Mihus; Svitlana Greben, Oleksandr Akimov, Myroslava Olievska, Sergii Petrukha, Grygorii Monastyrskyi, Tetiana Borysova, Mariusz Barczak, Liudmyla Akimova, Volodymyr Marchenko, Alla Dombrovska, Oleksandr Zaiets, Karen Ismailov, Yana Koval, Mykhailo Laptiev, Oleksandr Zakharov, Oleksandr Korystin, Ganna Sobko, Olena Mitina Copyright (c) 2020 Iryna Mihus; Svitlana Greben, Oleksandr Akimov, Myroslava Olievska, Sergii Petrukha, Grygorii Monastyrskyi, Tetiana Borysova, Mariusz Barczak, Liudmyla Akimova, Volodymyr Marchenko, Alla Dombrovska, Oleksandr Zaiets, Karen Ismailov, Yana Koval, Mykhailo Laptiev, Oleksandr Zakharov, Oleksandr Korystin, Ganna Sobko, Olena Mitina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/3 Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0200 International conference on economics, accounting and finance (ICEAF) https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/5 <p><strong><em>INTRODUCTION</em></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><em>The economic system is the basis of the development of any state. And economic relations between different actors directly affect the development of society as a whole.</em></p> <p><em>Economic crises that appear from time to time in different countries cannot be stopped without knowledge of economics, accounting and finance. Our conference is dedicated to these issues.</em></p> <p><em>Despite the pandemic of COVID-19, we still decided to hold our conference, which was scheduled in Prague, Czech Republic on July 02-04, 2020, but online.</em></p> <p><em>I sincerely thank all the scientists for the submitted materials and I hope that everyone enjoyed the Workshop «</em><em>BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND ITS ROLE IN ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES» by Vasyl Moskov, Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor Prague, Czech Republic.</em></p> <p><em>I hope that our International conference on economics, accounting and finance (ICEAF) will become an annual venue for discussing about economics, accounting and finance.</em></p> <p><em>As Chair of the International conference on economics, accounting and finance (ICEAF) it is my great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>&nbsp;</em><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Prague, Czech Republic</em><em> on July 02-04</em><em>, 2020</em></p> <p><em>&nbsp;</em><em>Iryna Mihus, </em><em>&nbsp;ICEAF</em><em>’2020</em> <em>&nbsp;Chair</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2020 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/5 Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0300 International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/4 <p><em><strong>INTRODUCTION</strong></em></p> <p><em>Everyone knows that the educational environment sets requirements, rules, and procedures for conducting research and starting students. It is the stakeholders of the educational environment (the state, employers, parents, students) who determine how the learning process should be built and what competencies a student should possess after graduation. All stakeholders agree that the educational process must be built on the principle of academic integrity.</em></p> <p><em>What is academic integrity?</em></p> <p><em>The answer to this question was sought by the participants of the conference.</em></p> <p><em>As it turned out, academic integrity is connected not only with issues of prevention of plagiarism in scientific works, but also with teaching at school, presentation of results of scientific works by researches, relations between teacher and student, state regulation of&nbsp;</em><em>economic,&nbsp;</em><em>education</em><em>al and other</em><em>&nbsp;relations.</em></p> <p><em>I hope that our International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) will become an annual venue for discussing&nbsp;</em><em>about&nbsp;</em><em>academic integrity.</em></p> <p><em>As Chair of the&nbsp;</em><em>International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI)</em><em>&nbsp;it is my great pleasure and honor to welcome you all to the first edition of our conference!</em></p> <p><em>Kyiv-Tallinn, March 26, 2020</em></p> <p><em>Iryna Mihus, APAEI’2020 Chair</em></p> Iryna Mihus Copyright (c) 2020 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/book/4 Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 +0300