Finance, accounting, audit

4 Titles

All Books

The development of innovations and financial technology in the digital economy

Mykola Denysenko; Svitlana Breus, Iryna Mihus, Sandeep Kumar Gupta, Danyila Oliinyk, Danyil Nizhnyi, Zinaida Zhyvko, Nina Petrukha, Volodymyr Panchenko, Yana Dovhenko, Yana Koval, Alona Zahorodnia, Alexander Bradul, Liudmyla Burkova, Vira Shepeliuk, Olha Pylypenko, Oleksandr Shuliak, Ihor Rumyk, Ivan Melnichenko, Volodymyr Marchenko, Alla Dombrovska, Hisham Jadallah Mansour Shakhatreh
June 10, 2023